เลือกภาษา ::
ศูนย์ขยายพันธ์พืชที่ 8 จ.ลำพูน มอบต้นกล้าฟ้าทลายโจร ให้กับคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเขต จ.ลำพูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และผู้แทนเกษตรกร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำพูนต่อไป
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 20 ส.ค. 2564, 16:28

               วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ที่บริเวณลานด้านหน้าศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการมอบต้นกล้าฟ้าทลายโจร ซึ่งสนับสนุนโดยศูนย์ขยายพันธ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน  ให้กับคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเขตจังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน และมอบให้แก่ นายพสิษฐ์ สุขสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการแปลงใหญ่จังหวัดลำพูน และผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำพูนต่อไป โดยมี นายสุนิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม
               ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) พบจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการระบาดระลอกใหม่นี้ได้กระจายออกไปในหลายพื้นที่ค่อนข้างรวดเร็วและครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ ประกอบกับเชื้อไวรัสมีการกลายพันธุ์ทำให้เชื้อมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ทำให้การควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีขีดจำกัด อาการผู้ติดเชื้อโควิด-19 ส่งผลในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่จะมีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง และหายจากโรคได้เองโดยไม่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล  ทั้งนี้ผู้ที่มีอาการไม่รุนแรงและไม่มีปัญหาสุขภาพอื่นๆ สามารถกักตัวรักษาตัวอยู่ที่บ้านได้ 
              ทั้งนี้ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติเรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564  เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาให้ได้รับการต่อยอดโดยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านกลไกการวิจัยและพัฒนายาจากสมุนไพรอย่างเป็นระบบส่งผลให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเอง และเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศ ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ รวมทั้งเพื่อให้บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรมีการปรับปรุงแก้ไขให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเพิ่ม "ฟ้าทะลายโจร" ในบัญชียาหลัก รักษาผู้ป่วยโรคโควิด - 19 คือ ยาสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร รูปแบบยาแคปซูล ยาเม็ด และยาจากผงฟ้าทะลายโจร เงื่อนไข 1. ใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด – 19 ที่มีความรุนแรงน้อยเพื่อลดการเกิดโรคที่รุนแรง  2. เฉพาะผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีการควบคุมปริมาณ andrographolide   3. รับประทานในขนาดยาที่มีปริมาณ andrographolide 180 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งให้ วันละ 3 ครั้ง    4. ใช้ได้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม    5. มีการติดตามประเมินประสิทธิภาพผลและความปลอดภัยหลังการใช้อย่างเป็นระบบ
                สำหรับ "ฟ้าทะลายโจร" เป็นพืชล้มลุกที่มีกำเนิดจากแถบประเทศอินเดียและศรีลังกา สำหรับในไทยฟ้าทะลายโจรเป็นสมุนไพรที่อยู่ในตำรายาไทยโบราณมานาน มีรสขม จัดอยู่ในกลุ่มยาเย็นมีสรรพคุณทางการแพทย์แผนไทยใช้เพื่อบรรเทาอาการไข้หวัด แก้ไอและเจ็บคอ ฟ้าทะลายโจรมีสาระสำคัญ ชื่อว่า "สารแอนโดรกราโฟไลค์"(Andrograp holide) ช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้ในทุกระยะและช่วยยับยั้งการอักเสบ และยังมีสารประกอบสาร Lactone 4 ชนิดที่มีฤทธิ์เย็นหนืด ช่วยจับโปรตีนของไวรัสให้อยู่กับที่ ทำให้ฤทธิ์ของฟ้าทะลายโจรต้านไวรัสได้ดียิ่งขึ้น และช่วยป้องกันผลข้างเคียงจากยาปฏิชีวนะได้ ลดการบีบตัวของลำไส้ ต้านเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการท้องเสีย
                 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีความห่วงใยเกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)  จึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งมีภารกิจในการช่วยเหลือดูแลเกษตรกรและให้บริการทางการเกษตร จัดทำโครงการผลิตขยายต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร โดยกองขยายพันธุ์พืช ผนึกกำลังศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 - 10 ในการผลิตต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร เพื่อสำรองไว้ให้บริการแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการองศูนย์ขยายพันธุ์พืช จำนวน 500,000 ต้น (ศูนย์ละ 50,000 ต้น) และสนับสนุนให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 500,000 ต้น กระจายสู่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมการใช้พืชสมุนไพร "ฟ้าทะลายโจร" เป็นยาสามัญประจำบ้าน ช่วยในการป้องกันและรักษาอาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในเบื้องต้น.

推荐新闻
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:52

                วันนี้(28 กรกฎาคม 2565) ณ บ้านเลขที่ 144/4 หมู่ที่ 12 ตำบลมะเขือ...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:54

                วันนี้(28 กรกฎาคม 2565) ณ บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 9 ตำบลประตูป่า อ...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:55

             วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่ ท่าน้ำวัดบุปผาราม (สบปะ) ตำบลริมปิง  อำ...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:44

               วันนี้( 28 กรกฎาคม 2565) ที่ เทศบาลตำบลเหมืองง่า ตำบลเหมืองง่า อำ...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 0 7 9 1 1 7

今天

数量

1

这星期

数量

378

这月

数量

1952

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]